Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

II Seminarium dotyczące postępów w realizacji projektu

08 grudnia 2015

W dniu 07 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 odbyło się seminarium dotyczące postępów w realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”. Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Konferencję otworzył Dyrektor Regionalnego Szpitala Grzegorz Sosna. Po przywitaniu zaproszonych gości oraz przybliżeniu tematyki spotkania, głos zabrała m.in. Pani Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, która podkreśliła wpływ podjętego projektu na rozwój szpitala oraz korzyści z niego płynące.

Następnie zaprezentowano postępy poczynione przez szpital od momentu rozpoczęcia prac do chwili obecnej, najważniejsze wydarzenia odnotowane w projekcie oraz osiągnięte wskaźniki. Kolejnym punktem seminarium była prezentacja innych projektów, które pozyskały dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na przykładzie Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie pt. Skuteczność termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej.

Konferencję zakończono warsztatami dobrych praktyk podczas, których beneficjenci omawiali poszczególne zagadnienia oraz wymieniali zdobyte doświadczenia.

Realizacja prac budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”:

 

1. Elewacja budynków

Trwają prace termomodernizacyjne budynków.
Budynek A – trwają prace wykończeniowe części budynku od strony Kanału Drzewnego
Budynek B – zakończono prace związane z elewacją budynku w części od strony Kanału Drzewnego, trwają prace w części budynku od strony podjazdu dla karetek pogotowia
Budynek C – trwają zaawansowane prace wykończeniowe przy elewacji
Budynek D – zakończono prace elewacyjne
Łączniki E, F i G – zakończono prace elewacyjne
Obecnie trwają prace wykończeniowe związane z zabezpieczeniem fundamentów izolacją bitumiczną oraz montażem wodoodpornego styropianu w w/w budynkach.

2. Montaż instalacji centralnego ogrzewania

Zakończono montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę grzejników. Uruchomiono nowy węzeł grzewczy. Trwają prace związane z izolacją termiczną oraz zabudową pionów instalacji grzewczej.

3. Instalacja kolektorów słonecznych

Zakończono instalację paneli solarnych na dachach budynków A, B i C oraz dostarczono wyposażenie wymiennikowni solarnej. Trwają prace podłączeniowe instalacji i sterowania elektronicznego.

4. Rozpoczęto montaż nowych pionów ciepłej wody użytkowej

eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.