Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu
23 listopada 2016

W dniu 18 listopada 2016 roku miała miejsce konferencja zamykająca projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowany od października 2014 roku. Projekt został wykonany dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (Europejski Obszar Gospodarczy – UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu było Ministerstwo Środowisko, w którego imieniu działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

08 listopada 2016

Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Tomasz Szymański zaprasza na konferencję zamykającą projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL04 ,,Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii’’ dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

29 sierpnia 2016

W dniu 01 sierpnia 2016 roku podpisano protokół odbioru prac budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”. Nad procedurą odbioru czuwał zespół w skład, którego wchodzili pracownicy szpitala, inspektorzy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele ze strony wykonawcy.

25 marca 2016

Informacja dotycząca realizacji prac budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

12 stycznia 2016

Informacja bieżąca oraz dokumentacja fotograficzna dotycząca zaawansowania robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

08 grudnia 2015

W dniu 07 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 odbyło się seminarium dotyczące postępów w realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”. Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

30 listopada 2015

Dokumentacja fotograficzna dotycząca zaawansowania robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

24 listopada 2015

W ramach realizacji kolejnego etapu projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” zakończono instalację paneli solarnych na dachach budynków A i C oraz dostarczono wyposażenie wymiennikowni solarnej.

09 października 2015

Realizacja bieżących zadań w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.