Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

O szpitalu

25 lutego 2016

Misją Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu jest świadczenie stacjonarnej opieki zdrowotnej i porad w poradniach specjalistycznych na poziomie zapewniającym pełne bezpieczeństwo i dobre samopoczucie lokalnej społeczności.

Beneficjentem projektu jest Regionalny Szpital w Kołobrzegu, usytuowany w nadmorskiej miejscowości powiatu kołobrzeskiego, stanowiącego północną część województwa zachodniopomorskiego.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu jest szpitalem wielospecjalistycznym świadczącym usługi medyczne w 14 oddziałach stacjonarnych, 2 oddziałach dziennych oraz 25 poradniach specjalistycznych. Kadrę kołobrzeskiego szpitala stanowi 123 lekarzy specjalistów, 24 lekarzy rezydentów oraz 287 pielęgniarek i położnych. Liczba pacjentów kołobrzeskiej placówki sięga przeszło 16.000 rocznie. Z uwagi na turystyczno-uzdrowiskowy charakter miejscowości szpital świadczy usługi medyczne dla pacjentów z całego kraju jak również z zagranicy.

W celu ciągłego doskonalenia jakości i dostępności świadczonych usług medycznych szpital usprawnia wdrożone standardy postępowania medycznego, wspiera kształcenie i rozwój kadry medycznej, uczestniczy w wielu programach profilaktyki i promocji zdrowia oraz doposaża oddziały i pracownie w wysokiej klasy aparaturę i sprzęt medyczny. Dodatkowym elementem wpływającym na doskonalenie funkcjonowania szpitala jest wdrożony zintegrowany system zarządzania, zbudowany z norm ISO 9001 „zarządzanie jakością”, ISO IEC 27001 „zarządzanie bezpieczeństwem informacji”, PN-N 18001 „zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” oraz ISO 14001 „zarządzanie środowiskiem”.

eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.