Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Konferencja zamykająca projekt termomodernizacji budynków Regionalnego Szpitala

23 listopada 2016

W dniu 18 listopada 2016 roku miała miejsce konferencja zamykająca projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowany od października 2014 roku. Projekt został wykonany dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (Europejski Obszar Gospodarczy – UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu było Ministerstwo Środowisko, w którego imieniu działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wśród licznie przybyłych gości zakończenie termomodernizacji Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu oceniła Pani Anna Mieczkowska Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego podkreślając, że był to największy projekt zrealizowany przez Szpital samodzielnie. Dyrektor Szpitala Tomasz Szymański przedstawił przebieg prac obejmujących termomodernizację, wstępne wyliczenia oszczędności jakie udało się odnotować w sezonie letnim a także wskazał kolejne plany rozwoju dla szpitala m.in. potrzebę remontu laboratoriów, pracowni diagnostycznej oraz sterylizacji.

Udział w konferencji wzięli także specjaliści w dziedzinie energooszczędności oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, którzy podzieli się swoją wiedzą podczas prowadzonych prelekcji („Innowacyjne technologie i dobre praktyki w zakresie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” p. Anna Gayer, „Klastry jednostki publiczne na rzecz ochrony środowiska” p. Marcin Strzelczyk, „Prezentacja programów niskoemisyjnych” p. Teodor Tkaczuk, p. dr inż. Tadeusz Żurek Bałtyckie Centrum Efektywności Energetycznej w Kołobrzegu).

Zadania zrealizowane w projekcie:

 • termomodernizacja, czyli ocieplenie styropianem, wełną mineralną oraz granulatem wełny mineralnej przegród budynku (ścian zewnętrznych, ościeży, stropodachów, stropów, dachu pełnego, ścian attykowych, ścian w gruncie) o łącznej powierzchni 19.486,22 m2;
 • modernizacja/wymiana stolarki drzwiowej – 9 szt. o łącznej pow. 36,42 m2;
 • modernizacja/wymiana stolarki okiennej – 68 szt. o łącznej pow. 248,65 m2;
 • wykonanie instalacji kolektorów słonecznych płaskich – 200 szt. o łącznej powierzchni czynnej 488 m2 i mocy 0,348 MW;
 • montaż perlatorów – 913 szt.;
 • modernizacja węzła cieplnego w zakresie rozdziału ciepła – szt. 1 o mocy 1,273 MW;
 • montaż systemu zarządzania energią w budynkach – 1 szt.;
 • wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne – 6 szt. o łącznej mocy 4,29 kW – obejmuje wymianę pomp o płynnej regulacji;
 • wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – 3.267 szt. o łącznej mocy 164,26 kW – lampy LED, część z czujnikami ruchu;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych – centralnego ogrzewania (c.o.) – obejmuje m.in. wymianę 720 szt. grzejników i termozaworów;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych – ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – wymiana 1.146 zaworów oraz 3.960 m.b. instalacji;Całkowity koszt projektu wyniósł 12.067.524,51 w tym koszty kwalifikowalne 10.325.052,58 (85,6% kosztów całkowitych). Otrzymana dotacja wynosiła 8.260.042,06 (80% kosztów kwalifikowalnych i 68,4% kosztów całkowitych).
 • Udział własny Szpitala 3.807.482,45 (w tym pożyczka WFOŚiGW w Szczecinie 2.800.000,00 i środki własne 1.007.482,45 – 8,3% kosztów całkowitych).
 • Zakres projektu obejmował również zarządzanie projektem, wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją oraz działania informacyjne i promocyjne [wykonanie strony internetowej projektu; organizację konferencji i seminarium; wyprodukowanie materiałów promocyjnych – ulotek, broszur informacyjnych, plakatów, roll-upów, gadżetów (smycze, kubki, podstawki pod kubki, notatniki, teczki), tablic informacyjnych i pamiątkowych, nalepek do oznaczenia sprzętu)].
eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.