Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Stan zaawansowania prac związanych z dociepleniem budynków

30 listopada 2015

Dokumentacja fotograficzna dotycząca zaawansowania robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.