Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Zakończenie prac wykonanych w ramach projektu

28 kwietnia 2016

W minionych tygodniach na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wykonywano prace związane z zakończeniem realizacji projektu termomodernizacji budynków szpitala.

Wykonano następujące czynności:

– zakończono wszystkie prace związane z elewacją budynków,

– wykonano opaski wokół budynków w postaci kostki betonowej.

W dniu 15 kwietnia 2016 roku wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych przy realizacji projektu.

W chwili obecnej prowadzona jest procedura odbioru prac budowlanych związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”. W tym celu powołany został zespół w skład, którego wchodzą pracownicy szpitala, inspektorzy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele ze strony wykonawcy.

eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.