Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Informacja o zaawansowaniu robót

18 sierpnia 2015

Informacja dotycząca zaawansowania robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”:

Budynek A

Rozpoczęto prace przygotowawcze do wtapiania siatki elewacyjnej w zamontowaną izolację termiczną od strony parkingu przy Kanale Drzewnym.

Budynek B

Zamontowano izolację termiczną w postaci styropianu, dokonano zatopienia siatki elewacyjnej oraz przygotowano płaszczyznę pod ułożenie warstwy wierzchniej tynku. Rozpoczęto demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej.
W chwili obecnej trwa kontynuacja prac związanych z demontażem istniejącej papy termoizolacyjnej na dachu budynku od strony Kanału Drzewnego oraz prac związanych z odbudową kominów wentylacyjnych.

Budynek C

Rozpoczęto wykopy i izolację ścian fundamentowych budynku.

Budynek D

Zamontowano izolację termiczną, zatopiono siatkę elewacyjną oraz przygotowano płaszczyzny pod ułożenie warstwy finalnej tynku. Rozpoczęto demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej. Ustawiono rusztowanie od frontu budynku w celu wykonania robót przygotowawczych pod docieplenie kolejnej ściany budynku.
W chwili obecnej trwają prace związane z odbudową kominów wentylacyjnych.

Budynek G

Zakończono montaż stolarki okiennej oraz przygotowano izolację termiczną pod wtopienie siatki.

Łącznik E

Rozpoczęto montaż stolarki okiennej.

Łącznik F

Zamontowano izolację termiczną w postaci styropianu, dokonano zatopienia siatki elewacyjnej oraz przygotowano płaszczyznę pod ułożenie warstwy finalnej tynku.

We wszystkich budynkach Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wykonano ocieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej. Ponadto trwają prace przy ukończeniu układania pionów instalacji C.O. oraz montażu grzejników w poszczególnych pomieszczeniach budynków (A,B,C,D,E i F).

eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.