Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Odbiór projektu

29 sierpnia 2016

W dniu 01 sierpnia 2016 roku podpisano protokół odbioru prac budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”. Nad procedurą odbioru czuwał zespół w skład, którego wchodzili pracownicy szpitala, inspektorzy nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele ze strony wykonawcy.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu:

  • termomodernizacja, czyli ocieplenie styropianem, wełną mineralną oraz granulatem wełny mineralnej przegród budynku (ścian zewnętrznych, ościeży, stropodachów, stropów, dachu pełnego, ścian attykowych, ścian w gruncie) o łącznej powierzchni 19 486,22 m2;
  • modernizacja/wymiana stolarki drzwiowej – 9 szt. o łącznej pow. 36,93 m2;
  • modernizacja/wymiana stolarki okiennej – 68 szt. o łącznej pow. 248,65 m2;
  • wykonanie instalacji kolektorów słonecznych płaskich – 200 szt. o łącznej powierzchni czynnej 426 m2 i mocy 0,348 MW;
  • modernizacja węzła cieplnego w zakresie rozdziału ciepła – szt. 1 o mocy 1,273 MW;
  • montaż systemu zarządzania energią w budynkach – 1 szt.;
  • wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne – 6 szt. o łącznej mocy 4,29 kW – obejmuje wymianę pomp o płynnej regulacji;
  • wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – 3.267 szt. o łącznej mocy 164,26 kW – lampy LED, część z czujnikami ruchu;
  • modernizacja instalacji wewnętrznych – centralnego ogrzewania (c.o.) – obejmuje m.in. wymianę 720 szt. grzejników i termozaworów;
  • modernizacja instalacji wewnętrznych – ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – wymiana 1.146 zaworów oraz 3.960 m.b. instalacji; montaż perlatorów – 913 szt.;
eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.