Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu

Zaawansowanie prac

12 stycznia 2016

Informacja bieżąca oraz dokumentacja fotograficzna dotycząca zaawansowania robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Instalacje sanitarne:

  1. Zakończono montaż izolacji termicznej pionów centralnego ogrzewania.
  2. Zakończono montaż poziomów ciepłej wody użytkowej.
  3. Trwają prace w wymiennikowni węzła solarnego.
  4. Trwa montaż poziomów instalacji solarnej.
  5. Rozpoczęto montaż pionów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.
eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.