Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu
29 września 2015

Informacja dotycząca zaawansowania robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

18 sierpnia 2015

Informacja dotycząca zaawansowania robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”:

20 lipca 2015

W dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 odbyła się konferencja poświęcona realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu”. Projekt finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

26 czerwca 2015

2015.05.18 – przekazanie placu budowy – rozpoczęcie prac budowlanych.
2015.05.06 – podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych.
2015.04.02 – zgoda Operatora Programu na zmiany rzeczowe i w wartościach projektu
2015.02.27 – podpisanie umowy na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego.
2014.11.12 – wniosek o ponowną ocenę projektu.
2014.10.24 – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.
2014.05.08 – uchwała w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów
2013.10.23 – podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2013.08.06 – data złożenia wniosku aplikacyjnego dla Programu Operacyjnego PL04 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
2013.07.11 – podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz zarządzanie, promocję i rozliczenie Projektu.

eea grants
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.